見出し画像

IKEA är den enda vägen framåt. En berättelse om oanvända utrymmen i vårt företag, Ishida Tec.


Detta är Koyama, Ishida Tecs PR-chef. Ishida Tec är en utrustningstillverkare i Yaizu, Shizuoka, Japan, som har utvecklat utrustning, konstruerat och tillverkat maskiner och jobbat med integration i över 75 år.

Vår slogan på japanska är "Vi levererar 'hemliga vapen' till våra kunder", och tack vare denna slogan blev vi snabbt avstängda från Twitter efter att vi startade vårat konto, med detta missförstånd kan vi försäkra att Twitters algoritm för att öka sökords storlek är mycket bra på vad den gör.

Titeln på den här artikeln är kanske något stötande. I syfte att utnyttja vår dyrbara resurs "utrymme" på bästa sätt ägnade vi ungefär två månader åt att renovera vårat "oanvända och onödiga utrymme" som fanns hos oss.

Vi gillar IKEA så mycket att vi bestämde oss för att beskriva hela processen på svenska genom denna artikel.

Vi hoppas att du gillar skillnaden mellan det tidigare och det nuvarande utseendet på utrymmet.
Introduktion till det geografiska perspektivet


Här är ett flygfoto som vi ofta lägger ut i våra intervjuer.


Låt oss börja med att ta en titt på de flygbilder som ofta förekommer i våra "note". Varje byggnad har fem huvudroller.


  • Södra fabriken ( + designkontor ) / Norra fabriken

Den södra fabriken och designkontoret ligger i anslutning till varandra, eller snarare är integrerade.
För en närmare titt på insidan, se tidigare inlägg!

Sydfabrik den viktigaste byggnaden för utrustningstillverkning.
Produkterna som produceras på Norra Fabriken är främst läkemedelsrelaterad utrustning. Själva fabriken stod färdig lite efter Södra fabriken.

Teknikcentrum

AO Group Japan, ett samriskföretag tillsammans med ett schweiziskt företag, har sin verksamhet här. Det kallades tidigare Experimental Building men heter nu Technology Center efter en renovering 2018, vilket förändrade både dess roll och dess namn.

Sedan byggnaden renoverades 2018 är insidan blank.
Nyinrättad 2F del.
Internt dokument vid den tiden.


"General Affairs Building", byggnaden som är fokuset för detta projekt.


  • En byggnad för allmänna frågor

Här finns VD kontoret, avdelningen för allmänna frågor, ett mottagningsrum, ett konferensrum och en kafeteria. Allmänna kontorsfunktionerna finns koncentrerade i denna byggnad.

Bakom Venus ligger General Affairs Building.


I min andra artikel, "Om du ska städa, gör det ordentligt", beskrev jag fabriken som "gammal" och denna byggnad är inget undantag.

Det är inte en stor byggnad, men rummens roller och vissa av planlösningarna har ändrats för att möta behoven i nutid. Den här gången hittar vi utrymmet som är redo för "förändring" i den här byggnaden.


En 49 år gammal byggnad.
Före+📷


Låt oss gå in i byggnaden. Renoveringen kommer att ske i två rum: "Kokvrån" och "Kopieringsrummet".

Först ska vi visa hur båda rummen såg ut tidigare och vilka problem som fanns.


Det här är kokvrån.
Det finns inget dörrstopp, så det har blivit ett hål i väggen.
Nuförtiden är det mesta digitalt.
Ett rum tillägnat kopiering har gått ur tiden efter rummets roll är avslutad.
Problemkännedom (Från Redmine)


Problem med kokvrån


Vi börjar med att försöka identifiera problemen i båda utrymmena.
Till att börja med är inredningen inte längre iögonfallande, detta på grund av utrymmenas ålder.

Det största problemet är den uppenbara bristen på användbarhet.
Som ett resultat av Corona-pandemin har syftet "hämta te" försvunnit. Den enda användningen av rummet i dagsläget är att värma misosoppa till lunch, Koyama som borstar tänderna och att Vd:n blandar sin proteindryck.

Därför "kommer vi att ta tillfället i akt att klargöra hur utrymmet ska användas och hur det begränsade utrymmet skall användas mer effektivt". Detta är vad vi vill uppnå efter renoveringen:


Känslan av rummet var att det finns så mycket onödiga saker här att det kunde bli hem för onda andar.

UPPDRAG TODO #8051 Renovering av rum 2022/04/18 12:11

Det finns en vattenläcka i kokvrån. Mer därtill så är tillståndet för den föråldrade inredningen i kokvrån anmärkningsvärt. Skåpen vid miniköket och skåpet vid gasspisen känns som en magisk värld där bergens och flodernas onda andar härjar, och en uppfräschning är på sin plats oavsett hur man ser på saken.
Kokvrån användes för länge sedan som en plats för att tillbereda te och vatten samt som ingång till kvinnornas toalett, men nu är dess användning inte lika aktuell förutom uppvärmning av misosoppa, så vi kommer att ta tillfället i akt att helt förändra det.

Utrymmet under trappan gör att rummet känns trångt.
En gasspis som varit aktiv under många år.
Den här platsen ger en hemkänsla.
Triangulär struktur är alltid stabil.

_人人人人人人人人人人人人人_
 >     Triangulär  Charm     <
 ̄Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y ̄


Problem med kopieringsrummet


När det gäller det här rummet behöver jag inte förklara.
Det här är vad du ser när du öppnar dörren.


Man får känslan av "En plats att lägga saker på om du har problem med att lista ut vart du ska lägga dem".


Det här rummet ligger dock mellan VD:ns kontor och kontoret för allmänna ärenden. Med våra begränsade utrymmen måste vi dra nytta av ett sådant bra läge. Det fanns många möjliga sätt att utnyttja utrymmet på, men till slut beslutade vi oss för ett koncept mot bakgrunden av den interna situationen.

Den interna situationen var nämligen att det är "fysiskt stängt mellan avdelningen för allmänna frågor, säljteamet och affärsfrämjande teamet".

För att uppnå en hög nivå av informationsutbyte (särskilt när det gäller redovisning) behövs en förändring. Kan vi uppnå detta kommer vi att närma oss den ideala situationen där utrymmet utnyttjas mer effektivt.

TODO #8143 Renovering av kopieringsrummet 2022/05/09 05:46

Kopieringsrummet är som en skattkammare för oönskade föremål (föremål med så mycket historia att de inte längre får kastas). Dock utifrån ser det ut som en soptipp.

Även om en del av utrymmet för närvarande används för diverse ändamål skulle det vara slöseri att inte utnyttja det bättre. På grund av kontorets storlek och rummet fördelaktiga placering bör säljteamet och teamet för affärsfrämjande vara i samma byggnad som teamet för allmänna ärenden.

* Säkra utrymmet som plats för samordning av information (som främst är synonymt med redovisning. Överväg att flytta säljteamet, och om det inte fungerar i verksamheten, gör det till en affärsfrämjande plats.
Koncept (framtaget av VD Ishida)


Undersökning


Rummet är inte stort, men vi vill öppna upp det.
Vi ville också hålla designen enkel och minimalistisk så att vi aldrig skulle tröttna på den.

Som ett resultat av dessa tankar kom vi fram till ett kort svar, ett enkelt svar:
Skandinaviskt. Vi började studerade noggrant vad skandinavisk design innebär.Trots de simpla sökorden träffade man på en bra hemsida. Även om det finns många svåra definitioner för varje skandinaviskt land var jag glad över att hitta ett välbekant nyckelord.


Koncept


Konceptet fastställdes efter diverse förberedande undersökningar. Det är ...

Swedish design is minimalist, with an emphasis on functionality and clean lines. It’s most famous export, IKEA, also places emphasis on democratic design, meaning good, quality design should be accessible to all – especially when it comes to furniture.

https://www.scandinaviastandard.com/what-is-scandinavian-design/

IKEA är den enda vägen framåt

Presidenten är en IKEA katalogentusiast.
Idé och genomförande


Layout och urval


Se den fullständiga planeringen. När vi har bestämt oss för rummets syfte och ungefärliga layout kommer vi att välja inredningen.

Eftersom "IKEA är den enda vägen framåt" köpte vi naturligtvis alla inredning från IKEA. Urvalskriterierna för inköp av föremål baserades på den ovannämnda webbplatsen (tydligen), men jag tror att jag helt enkelt skulle ha tänkt att "om färgen var vit skulle det vara motiverat".


Kontoret för avdelningen för allmänna frågor, som renoverades under 2021, köpte också ny inredning, som allt också är från IKEA.


Andra principiella regler för rum där människor kan känna sig bekväma och avslappnade har hämtats från tidigare renoveringar av designrum.


De flesta av dem är gjorda genom att hänvisa till webbplatsen för Okamura Corporation.
Genomförande


Inköp/begäran


Ordförande Ishida: "Jag skulle vilja diskutera renoveringen av byggnaden för allmänna frågor. Kan du säga ett datum då jag kan visa dig platsen? "

Entreprenör: "Det börjar bli sent, men jag kan vara i närheten av ditt kontor tidigt i eftermiddag".

▫ Enligt ordförande Ishida
Detta är en typisk attityd i Yaizu-stil!
Även om det är "sent" kommer de samma dag! Pålitlighet varje gång! Jag gillar också att de sa "tidigt på eftermiddagen" men var där redan klockan 13.10!


Även om det var ett mindre byggföretag, kunde de hjälpa oss. Vi gick vidare med renoveringen utifrån konceptet och genomförandeplanen. Jag kommer att visa er allt från framstegen till slutförandet.
Fas 1 - Borttagning av avfallsmaterial


Nödvändiga föremål flyttades till lämpliga platser och onödiga föremål kasserades. Nu insåg jag hur stort det här rummet var.


Allt onödigt har burits ut. Detta utrymme kan nu användas effektivt.
Den enda kvarvarande Van Gogh solrosen's……
”Certificate of Authenticity”
Luftkonditioneringen skänktes till anställda som är retroentusiaster.

▫️ Senare berättelse (från GoogleChat)
Shuntaro Watanabe, 8:17
Jag tittade tillbaka på notisen om luftkonditioneringen när jag kom ihåg den, och det var intressant att se fler svar sedan dess, så jag lägger upp dem.

Eisuke Nakata, 8:22
Ursäkta, jag vet inte miljöaspekten från enheten och skulle vilja veta.
Är det så att det är sällsynt att hitta en så gammal utomhusenhet kvar i vår tid...?
Och hur kan man se det utifrån den här bilden?

Mr Nakata...! Förhör inte manian!
Fas 2 - Ta bort väggar för att skapa ett enda utrymme.


Väggen mellan kokvrån och kopieringsrummet.
I den här renoveringen togs väggen bort för att skapa ett gemensamt utrymme.


Slå ner väggen mellan de två rummen.
Även väggen på gångsidan har tagits bort och bara stommen finns kvar.
En ny stålram installeras. Strömförsörjningen etc. bibehölls också vid denna tidpunkt.
Därefter ska väggen byggas.
Nu började det ta form.
På ett ögonblick, ett nytt vitt utrymme ...!
Fas 3 - IKEA,IKEA,IKEA……

Slutligen gick vi över till projektets svåraste uppgift: montera möbler.
Möblerna köptes in utifrån våra kriterier i planeringsfasen.

Det tar ganska lång tid att montera möblerna, men det sägs att människor tenderar att värna om möbler som de själva har monterat, och vi kommer att göra vårt bästa för att montera dem, eftersom vi tror på IKEA-effekten.


IKEAs kundtjänst, som levererar till insidan är hjälpsamma.
Det finns ingen butik i Shizuoka prefekturen där Ishida Tec ligger.
” Flat pack är ett fantastiskt system.

Med hjälp av produktionsavdelningens personal fortsatte monteringen. ......
Och till sist kom hela bilden fram!


Vad h ände med resultatet av renoveringen…?


After+📷


Så här blev det färdiga utrymmet.

Det har en skandinavisk stil, naturligt och elegant, med vitt som grundfärg. Det är inte ett särskilt stort utrymme, men framför allt är det den vita färgens effekt som gör att det ser rymligt ut.

Skrivbordsskivor i naturmaterial, den vita färgen på de öppna hyllorna och förekomsten av plastväxter binder ihop rummet.

Det här är det gamla kopieringsrummets sida.
Som ett visningsrum från IKEA, en skattkammare av olika inslag som får dig att vilja köpa mer!
Naturligtvis är taklampan också från IKEA.
VD:n kompromissar inte heller med de elektriska strömbrytarna.
Sett från andra sidan.
Rummet är återfött som ett öppet och inbjudande utrymme.
Det här är kokvråns sida.
Självklart har jag även monterat diskbänken...
En del av konceptet har ändrats efter hur verkligheten ser ut.
En skojbild skapad strax efter färdigställandet.
VD:n "Det är roligt".
* Vi hänvisade till IKEA-loggan.
När jag sa "Jag gillar det!" Till parodien ovan.
Slutsats

I det här inlägget har jag berättat om renoveringsprocessen.
Avgränsningarna för beslut om koncept, förslag till genomförande och själva genomförandet, liksom flödet i efterföljande led, följer affärsprocessen.

Vi introducerade renoveringen som en investering för att förbättra arbetseffektiviteten samtidigt som vi genomförde förändringar för att hålla jämna steg med nutiden och visa mer originalitet. Jag hoppas att jag visade känslan av "Om vi ska göra något, ska vi göra det grundligt". Jag vill tro att vi gjorde det.

Vi kommer att fortsätta att rapportera om olika interna händelser i framtiden som en del av vår kommunikationsverksamhet! Se gärna fram emot det!Acknowledgement to Mr. Daniel Nielsen

Mr. Daniel NIelsen at Acobia AB, Sweden, has given us significant support to translate and localize this article in surprisingly short period. We promptly have reached greatly reader-friendly article only because of his help. We show him deep apreciation for his friendship, engaged and excellent contribution.

Hisashi Ishida, CEO, Ishida Tec Co., Ltd.
Reviewd and localised by Mr. Daniel Nielsen.
Mr. Daniel Nielsen is system developer and integrator of intelligence at Acobia AB, Sweden. See more about Acobia at www.acobia.se
▶Twitter


▶Redmine-seminarium


みんなにも読んでほしいですか?

オススメした記事はフォロワーのタイムラインに表示されます!